bootstrap button

Finanční účetnictví

Kompletní servis

 • 1. Vedení daňové evidence podnikatelů.

 • 2. Vedení podvojného účetnictví.

 • 3. Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku.

 • 4. Vedení skladové evidence.

 • 5. Zpracování podkladů a evidence DPH, kontrolní hlášení.

 • 6. Zpracování účetní závěrky a uzávěrky.

 • 7. Vyhotovení účetních výkazů a přílohy.

 • 8. Revize účetnictví.

 • 9. Pravidelná podpora a dohled.

 • 10. Rekonstrukce účetnictví.

 • 11. Poradenství při sestavování výroční zprávy.

 • 12. Adaptabilita a možnost proškolení v oblasti daňové a účetní metodiky.

Forma a podpora při vedení účetnictví

dávkově či pravidelně v našich prostorách z dodaných podkladů

pravidelnou docházkou do provozních prostor klienta a zpracování u klientana prostředcích vlastních i klienta

.

nepravidelně dle konkrétních aktuálních potřeb klienta

  Copyright (C) EGIDAS 2018